Zakładanie spółek handlowych

Zakładanie spółek handlowych

Działalność gospodarczą najprościej można w Polsce prowadzić w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Forma ta ma jednak wiele ograniczeń i niedogodności, których można uniknąć zakładając przedsiębiorstwo w formie spółki cywilnej, czy też jako spółkę osobową czy kapitałową. W takich wypadkach, zakładając firmę warto jednak skonsultować się z prawnikiem. Działanie spółek cywilnych reguluje kodeks cywilny. Natomiast zawiązywanie i działanie spółek osobowych (takich jak spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa oraz spółka komandytowo-akcyjna) a także spółek kapitałowych (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna) regulują przepisy kodeksu spółek handlowych. Każda z tych form działalności…

Read More

Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Pojęcia takie jak zadośćuczynienie i odszkodowanie bardzo często są stosowane wymiennie w języku potocznym. Całkiem niesłusznie, bowiem w istocie mają inne znaczenie. Prawnicy doskonale zdają sobie z tego sprawę, jednak powszechnie (a nawet w mediach) można zauważyć takową pomyłkę. Na czym więc polegają różnice między tymi określeniami? Przede wszystkim należy podkreślić, że odszkodowanie jest naprawieniem szkody o charakterze majątkowym, a zadośćuczynienie – niemajątkowym. To generalna różnica pomiędzy tymi terminami. Celem zadośćuczynienia jest uśmierzenie cierpienia fizycznego i psychicznego wywołanego czynem niedozwolonym. Z kolei odszkodowanie jest rekompensatą majątkową (zwykle pieniężną) za szkody…

Read More

Kadry i płace według kancelarii podatkowej z Krakowa: pensja podczas urlopu macierzyńskiego

Kadry i płace według kancelarii podatkowej z Krakowa: pensja podczas urlopu macierzyńskiego

Chyba żadna świeżo upieczona mama nie wyobraża sobie natychmiastowego powrotu do pracy. Warto zatem dowiedzieć się, na jakich warunkach obecnie przebywa się na urlopie macierzyńskim. Na początku warto nadmienić, że urlop macierzyński przysługuje zarówno mamom pracującym na umowę o pracę, jak i na umowę-zlecenie oraz prowadzącym  własną działalność gospodarczą. Nie przysługuje natomiast w przypadku pracy na umowę o dzieło. Podstawowy urlop macierzyński można rozpocząć już na 6 tygodni przed planowanym porodem, a dalszej części użyć po narodzinach dziecka. Nie jest to jednak często wykorzystywane rozwiązanie, bowiem mamy wolą spędzać jak…

Read More

Odszkodowanie z OC sprawcy krok po kroku

Odszkodowanie z OC sprawcy krok po kroku

Jeżeli zostałeś poszkodowany w wypadku komunikacyjnym, a byłeś ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków (NWW), bez problemu zostaną Ci wypłacone uzgodnione wcześniej  z ubezpieczycielem pieniądze. Inaczej jest w przypadku odszkodowania z OC sprawcy. Aby rozpocząć proces ubiegania się o takie właśnie odszkodowanie, musisz najpierw określić, z jakiego tytułu się o nie starasz, czyli inaczej wskazać jego kategorię. Oto możliwe nazwy odszkodowań: zadośćuczynienie za doznane krzywdy (a więc ból fizyczny i psychiczny), zwrot kosztów leczenia, zakupu lekarstw czy sprzętu rehabilitacyjnego, renta wskutek długotrwałego leczenia czy opieki, wypłata sumy równającej się wynagrodzeniom, które…

Read More

„Witamy w Polsce” – procedura uzyskania wizy dla mieszkańców Ukrainy

„Witamy w Polsce” – procedura uzyskania wizy dla mieszkańców Ukrainy

Wzrost napiętej sytuacji militarnej na terenie wschodniego sąsiada Rzeczpospolitej, zmusza mieszkańców Ukrainy do masowych w swej skali emigracji. Zostawiając niekiedy dorobek całego swojego życia, uciekają w kierunku zachodniego świata. Miejsca względnie bezpiecznego, na dzień dzisiejszy odciągniętego od zbierającego krwawe żniwo konfliktu. Rzecz jasna nie jest to jedyny argument, w pełni przemawiający za okolicznościami zmiany miejsca pobytu. Nieodłącznym zatem elementem prawnego i formalnego unormowania pobytu na terenie Polski, jest posiadanie wizy – stosownego dokumentu, umożliwiającego obywatelowi Ukrainy przekroczenie granic Rzeczpospolitej. Paradoksalnie, sama procedura uzyskania wizy do Polski dla Ukraińców nie jest…

Read More

Pracowniku, patrz, co podpisujesz!

Pracowniku, patrz, co podpisujesz!

Trudna sytuacja na rynku pracy sprawia, że osoby podejmujące zatrudnienie są usatysfakcjonowane samym faktem podjęcia pracy. Może to niekiedy nieść konsekwencje w postaci przyjęcia niekorzystnych dla pracownika postanowień umowy. Dlatego przed podpisaniem umowy należy się z nią przede wszystkim zapoznać i sprawdzić poprawność jej zapisów z postanowieniami w Kodeksie Pracy. Zdarza się, niestety, że pracodawcy wykorzystując wysokie bezrobocie, niewiedzę pracowników i trudną sytuację na rynku zatrudnienia, zawierają w umowach postanowienia sprzeczne z obowiązującymi przepisami. Nieświadomy pracownik, podpisując taką umowę, bardzo często nie wie, że jego odpowiedzialność za szkody wyrządzone pracodawcy…

Read More